УСЛУГИ

  • - Изготвяне на рекламни стратегии
  • - Творчески концепции и дизайн
  • - Медиа планиране — телевизия, преса, радио, интернет, outdoor
  • - Организиране на PR мероприятия
  • - Организиране на промоции
  • - Производство на рекламни материали
  • - Производство на радио и телевизионни спотове

От позицията си на утвърдена рекламна агенция предлагаме услугата Доверително управление на рекламни бюджети за клиенти, които искат да постигнат максимални резултати в рамките на ограничен бюджет. Това е начин оптимално да ползваме нашето ноу-хау като осигурим максимален обем реклама и комуникации в рамките на бюджета.

Работим с националните медии директно и успешно управляваме и контролираме целия процес - от идеята през реализацията й до измерването на ефективността от кампанията.