ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

Екипът на Рекламна агенция Г.И.Д. Консулт е готов да Ви помогне винаги, когато имате нужда от:

Интернет реклама

 • Планиране и осъществяване на рекламни кампании в съответствие с маркетинговите цели.
 • Осигуряване оптимален обем комуникации на Вашите послания.

Онлайн PR

 • Публикуване на информация за събитие или новина относно Вашата фирма в Интернет.
 • Изграждане обществено значим имидж на Вашата фирма.
 • Привличане вниманието на потребителите и формиране на интерес към Вашите продукти.
 • Завоюване конкретна дума (асоциация) в съзнанието на клиентите, която да олицетворява най-отличителната характеристика на марката.
 • Ефективно присъствие на марката в социалните мрежи.

Нови идеи за развитие на бизнеса

 • Провеждане на онлайн проучвания в социалните мрежи за събиране на иновативни идеи директно от потребителите.
 • Написани на разбираем език и готови за приложение изводи и препоръки.

Консултация при избор на подходящи медии за рекламна кампания в Интернет

 • Запознаване със спецификата на отделните медии и възможните резултати от тяхното използване.
 • Оценяване комуникационните параметри на вече изготвен медиен план.
 • Предоставяне на пазарна (ценова и статистическа) информация за всеки от предвидените сайтове.
 • Анализиране и оценка на крайния ефект от кампанията при даден набор от канали за комуникация.
 • Своевременна подкрепа при възникнали запитвания по време на кампанията.

Оптимизиране на Вашия уеб сайт за по-доброто му позициониране в Google

 • Получаване на свежи идеи за актуализиране съдържанието на сайта.
 • Заемане на високи позиции по най-ефективните ключови думи.
 • Привличане и задържане на квалифицирани посетители.
 • Повишаване качеството на престоя в сайта.
 • Периодична оценка на способността на сайта да постига заложените цели спрямо променящите се условия.
 • Помощ при избора на доставчик на специализирани технически уеб услуги.

Реклама чрез Google AdWords

 • Постигане на оптимално количество посещения на сайта, които водят до взаимодействие с Вашите продукти, при минимална цена за клик.
 • Осигуряване на най-ефективните позиции за спонсорираните връзки в съответствие с наличния бюджет и конкуренцията.
 • Определяне на най-подходящите периоди за провеждане на реклама чрез Google AdWords.

Директен e-mail маркетинг

 • Провеждане на e-mail акции по структурирани бази данни.
 • Достигане на оптимален дял от целевата аудитория.
 • Подкрепа при съставянето и избора на най-подходящото послание.
 • Установяване на оптималната честота на контакт с аудиторията.
 • Изграждане на база от лоялни клиенти.

Мониторинг на Вашата кампания в Интернет

 • Стриктен контрол на резултатите от провеждащата се кампания.
 • Навременна реакция при промяна в условията на онлайн средата.
 • Получаване на подробна статистика и анализиране на постигнатото.

Мониторинг на фирмената репутация и конкурентите в Интернет

 • Анализ и оценка популярността на Вашите фирма, марка и продукти в Интернет.
 • Определяне отношението на онлайн потребителите към Вашата марка.
 • Навременна реакция при наличие на негативни явления или офанзивни инициативи на конкурентите.
 • Установяване на конкретни аспекти за подобряване онлайн присъствието на Вашата марка.

върни се нагоре