НАШАТА РАБОТА | BTL

BTL
Планиране на BTL кампании - изработка и разпространение на листовки, флаери, рекламни материали на местатата за плащане, директна поща. Планиране и организиране на потребителски промоции, дегустации и демострации, техники за стимулиране на продажбите.